RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/13:00215412 - Validity of Use of Various Concepts of Risk Management and Risk Engineering in Practice


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/13:00215412
Název v původním jazyce: Validity of Use of Various Concepts of Risk Management and Risk Engineering in Practice
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BC - Teorie a systémy řízení
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Procházková, Danuše

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Paper passes the judgement of concepts of management disciplines and the engineering disciplines directed to trade-off (negotiation) with risks that have been used with aim to ensure the safety of buildings, territories and human communities considered as systems. Individual concepts of these disciplines fulfil different goals, are based on various assumptions, have different demands on knowledge, data, forces, sources and means, and therefore, they involve different measures and activities for implementation in practice. The investigation, the results of which are furthermore presented, categorizes tasks in practice in which it is necessary to use very advanced procedures and in which simple ones are sufficient. The special attention is paid to engineering domain and to cases in which advanced procedures may be used for ensuring the safety of both, the system of systems and the system of systems´ vicinity.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of computer and Information technology
Rozsah stran:
ISSN: 2279-0764
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21260___/02:2
Kontrolní kód: [B336AF634FBF]