RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/14:00218293 - Application of Photogrammetry in Forensic Science


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/14:00218293
Název v původním jazyce: Application of Photogrammetry in Forensic Science
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JA - Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Svatý, Zdeněk

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book aims to elaborate applications of the close-range photogrammetry in transportation forensic science and to give examples of such applications. The main characteristics of photografic equipment are described together with guidelines for its use for the photogrammetric measurements.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Application of Photogrammetry in Forensic Science
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 94
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21260___/01:1
Kontrolní kód: [32A938E1F1E8]