RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/14:00218803 - Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/14:00218803
Název v původním jazyce: Comparative Model of Unit Costs of Road and Rail Freight Transport
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Bína, Ladislav
Tvůrce: Bínová, Helena
Tvůrce: Březina, Edvard
Tvůrce: Kumpošt, Petr
Tvůrce: Padělek, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The long-term trend in freight transport shows a predominant use of road transport even on long-haul routes. Within a study created at Czech Technical University in Prague Faculty of Transporting Sciences was developed a comparative model of the costs of road and rail freight transport which lets you search parameters and conditions under which the competitiveness of rail transport increases. The paper describes the model including input parameters, output values and model workflow.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Business and Social Sciences
Rozsah stran:
ISSN: 2235-767X
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21260___/01:1
Kontrolní kód: [AD0AB2944E98]