RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/14:00223361 - Einflussfaktoren, die die Fahrt des Radfahrers und ihre Sicherheit beeinflussen


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/14:00223361
Název v původním jazyce: Einflussfaktoren, die die Fahrt des Radfahrers und ihre Sicherheit beeinflussen
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: ger - němčina
Obor: JO - Pozemní dopravní systémy a zařízení
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Nouzovský, Luboš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Die Arbeit widmet der Analysis des Systems Radfahrer – Fahrrad um. Dieses System bewegt sich auch bei der geradlinigen Bewegung nach der Trajektorie der Sinuslinie. Die Abmessungen dieser sog. Makrowelle, ebenso die Abmessungen der Mikrowelle, die durch Oszillation des Fahrrades um die Makrowelle entsteht, werden von zahlreichen Faktoren bestimmt. Die Größe der Effekte diesen Faktoren kann man durch Vergleich der Größe von Trajektorien unter verschiedenen Bedingungen ermittelt. Für die Ermittlung den Abmessungen der Trajektorie ist nötig eine Messgerät zusammensetzen und die Methodik für das Messen und die Bearbeitung der Daten entwickeln. Für das Messen wird die Kombination von mehreren Prozeduren wie z. B. Akzelerometrische Messen, Photogrammetrie und das Messen mit Hilfe von Navigationssatellitensystem ausnutzen.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Einflussfaktoren, die die Fahrt des Radfahrers und ihre Sicherheit beeinflussen
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 91
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21260___/01:1
Kontrolní kód: [34D3046A72EA]