RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/14:00225585 - CHALLENGES CONNECTED WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/14:00225585
Název v původním jazyce: CHALLENGES CONNECTED WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Procházková, Danuše

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In the book based on in-depth thirty years work of problems´ solutions there are described and solved main aspects for solution of problems connected with the critical infrastructure safety with the aim to show rightfulness that are important for their behaviours, security and safety. Real investigations performed reveal challenges that might be solved for ensuring the human existence, security and development.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: CHALLENGES CONNECTED WITH CRITICAL INFRASTRUCTURE SAFETY
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 218
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21260___/01:1
Kontrolní kód: [19F6E304A257]