RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21260/14:00225587 - CHALLENGES TO FUTURE DISASTERS MANAGEMENT


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21260/14:00225587
Název v původním jazyce: CHALLENGES TO FUTURE DISASTERS MANAGEMENT
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Procházková, Danuše

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book goes out from results of research of disasters and disasters´ management obtained during the FOCUS project solution and targeted to safe Europe ensuring. The FOCUS (Foresight Security Scenarios: Mapping Research to a Comprehensive Approach to Exogenous EU Roles) project [13] was co-funded by the European Commission under the 7th Framework Programme, theme "security"; call FP7-SEC-2010-1, work programme topic 6.3-2 "Fore sighting the contribution of security research to meet the future EU roles".
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: CHALLENGES TO FUTURE DISASTERS MANAGEMENT
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 170
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta dopravní (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21260___/01:1
Kontrolní kód: [1C29CD05B422]