RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21340/13:00211850 - Sensitivity of encapsulated diamond-protein transistor renewed by low temperature hydrogen plasma


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21340/13:00211850
Název v původním jazyce: Sensitivity of encapsulated diamond-protein transistor renewed by low temperature hydrogen plasma
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BH - Optika, masery a lasery
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Krátká, M.
Tvůrce: Neykova, Neda
Tvůrce: Ukraintsev, E.
Tvůrce: Kromka, A.
Tvůrce: Rezek, B.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We study effects of low temperature hydrogen plasma treatment (200 – 300 °C) done in two different microwave plasma reactors (linear and focused plasma) on functionality of diamond solution-gated field-effect transistors (FET) covered with various encapsulation (ma-P, OFPR, SU8, Si3N4) and with proteins adsorbed on the gate. Three-dimensional transistor microstructures (20 μm) are made of nanocrystalline hydrogen terminated intrinsic diamond that is grown on Si/SiO2 substrates by selective seeding and microwave plasma CVD growth. The hydrogen-plasma treatment in linear plasma system at 200 °C removes the proteins from the gate as evidenced by atomic force microscopy, keeps the FET fully operational, and renews solution-gated FET sensitivity to protein adsorption (unlike rinsing in solutions) as evidenced by reproducible shift of transfer characteristics by -30 mV.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-21340___/02:2
Kontrolní kód: [44DDBA96DD18]