RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21460/14:00223144 - The Visual Field in Normal Tension and Hyper Tension Glaukoma


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21460/14:00223144
Název v původním jazyce: The Visual Field in Normal Tension and Hyper Tension Glaukoma
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FE - Ostatní obory vnitřního lékařství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lešták, Ján
Tvůrce: Nutterova, E.
Tvůrce: Bartosova, L.
Tvůrce: Rozsival, P.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the study was to determine whether normal tension glaucoma (NTG) is different from hypertension glaucoma (HTG) in global indices –with regard to the pattern defect (PD) and overall defect (OD) of the visual field.25 NTG patients withan average age of 62.8 years and 25 HTG patients with an average age of 62.5 years were included in the study. All patientsunderwent a visual fieldexamination using the Medmont M700 fast threshold glaucoma program. Both groups had approximately the same impairment of the visual field. No patient had other ophthalmological or neurological diseases. Subsequently, we compared PD and OD in both groups. Statistical analysis was performed using the paired t-test, which showed that PD is statistically higher than OD (p = 0.0001) in patients with NTG. On the contrary, patients with HTG showed statistically higher OD values when compared to PD (p = 0.000).Conclusion: We found that both groups of diseases show significantly different visual field findings.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Scientific Research
Rozsah stran:
ISSN: 2277-8179
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 3
DOI: 10.15373/22778179

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21460___/01:1
Kontrolní kód: [35A50E7D8056]