RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21460/14:00223146 - Functional Mri After Internal Limiting Membrane Peeling for Symptomatic Lamellar Macular Hole and Macular Pseudoholesurgery


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21460/14:00223146
Název v původním jazyce: Functional Mri After Internal Limiting Membrane Peeling for Symptomatic Lamellar Macular Hole and Macular Pseudoholesurgery
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FE - Ostatní obory vnitřního lékařství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lešták, Ján
Tvůrce: Tintera, J.
Tvůrce: Kalvoda, J.
Tvůrce: Svata, Z.
Tvůrce: Kalvodova, B.
Tvůrce: Karel, I.
Tvůrce: Rozsival, P.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the study was to determine whether the epimacular membrane (EMM) and internal limiting membrane (ILM) peeling for symptomatic lamellar macular hole (LMH) and macular pseudohole (MPH) will lead to reductionof functional MRI (fMRI) response in the visual cortex of the brain. The pilot study involved 20 eyes of 10 patients (7 female and 3 male) with a mean age of 75 (66–83 years) who underwent pars planavitrectomy. The other eye served as a control. Patients did not suffer from any other ocular or neurological disease. All the patients underwent fMRI examinations with stimulation of both eyes separately using an alternating black and white checkerboard. The number of activated voxels in the visual cortex gained for each eye was compared by means ofstandard data evaluation using the general linear model (T-map threshold of P=0.05 with family-wise error correction), and paired Ttest was used for statistical evaluation of this difference.All patients showed a decrease of fMRI brain activation after stimulation of the eye where surgical intervention was performed. The analysis showed a statistically significant difference between the operated and non-operated eye (P=0.0049). Patients with symptomatic partial macular defects after EMM and ILM peeling showed a decrease of the fMRI brain activity after stimulation of the operated eye.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Indian Journal of Applied Research
Rozsah stran:
ISSN: 2249-555X
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21460___/01:1
Kontrolní kód: [C111A9A35DCD]