RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21460/14:00223147 - Fmri and Ocular Dominance


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21460/14:00223147
Název v původním jazyce: Fmri and Ocular Dominance
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FE - Ostatní obory vnitřního lékařství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lešták, Ján
Tvůrce: Tintera, J.
Tvůrce: Rozsival, P.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the study was to determine whether fMRI activation is dependent on ocular dominance. Our sample included 20 eyes of 10 healthy subjects (8 female with mean age 50.25 and two male with mean age 59). None of the subjects in our sample had ocular or neurological disease. All subjects were examined for sighting eye dominance (hole-in-the-hand and pointing-a-finger test) and sensory eye dominance (Worth dot test and fogging test). All the control subjects underwent functional magnetic resonance imaging examinations with stimulation of both eyes and each eye separately using a black-and-white checkerboard of size 25.8x16.2 degrees of the visual field.We observed different interocular fMRI activity in all subjects. This difference was not statistically significant (P = 0.85). Neither the directional nor sensory ocular dominance correlated with the fMRI activity. We did not even demonstrate hemispheric laterality after separate stimulation of the dominant eye.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Scientific Research
Rozsah stran:
ISSN: 2277-8179
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 4
DOI: 10.15373/22778179

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21460___/01:1
Kontrolní kód: [63CEFD75DA3F]