RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/68407700:21460/14:00223148 - Ocular Dominance and Fmri Activation in Response to Various Stimuli


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/68407700:21460/14:00223148
Název v původním jazyce: Ocular Dominance and Fmri Activation in Response to Various Stimuli
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FE - Ostatní obory vnitřního lékařství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lešták, Ján
Tvůrce: Tintera, J.
Tvůrce: Rozsival, P.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the study was to determine whether functional magnetic resonance imaging (FMRI) activation in response to various types of stimulation is dependent on ocular dominance. Our sample included 20 eyes of 10 healthy subjects (8 female with the mean age of 50.25 and 2 male with the mean age of 59). None of the subjects had ocular or neurological diseases. All subjects were tested for sighting and sensory ocular dominance. All the control subjects underwent a functional magnetic resonance imaging examination with the stimulation of both eyes together and each eye separately using a black-and-white checkerboards with two different sizes - 25.8x16.2 (larger field-LF) and 2x2 (small field-SF). All subjects showed different interocular FMRI activity. Larger differences were observed during small field activation. Sighting and sensory eye dominance did not correlate with the activity FMRI. We did not even observe hemispheric laterality after the separate stimulation of the dominant eye when using a larger field or small field activation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Scientific Research
Rozsah stran:
ISSN: 2277-8179
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 3
DOI: 10.15373/22778179

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: České vysoké učení technické v Praze / Fakulta biomedicínského inženýrství (IČO: 68407700)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-21460___/01:1
Kontrolní kód: [C0AE0F03002B]