RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70565813:_____/14:#0000380 - Intercalation of metallic potassium and fullerene C60 into natural graphite


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70565813:_____/14:#0000380
Název v původním jazyce: Intercalation of metallic potassium and fullerene C60 into natural graphite
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CA - Anorganická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Klouda, Karel
Tvůrce: Weisheitelová, Markéta

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Graphite was intercalated with potassium to produce C8K intercalate which was subsequently exposed to suspension of fullerene C60 in toluene. The resulting product stabilized potassium against effects of the atmosphere. The prepared product was exposed to tests of thermal stability and other analyses, such as FT-IR, SEM and Energy-dispersive Xray Spectroscopy (EDAX) with the objective to describe arrangement of potassium in the carbon matrix. The product with stabilized potassium in a carbon skeleton (graphite – fullerite) is partly able to resist the atmosphere, it is relatively thermally stable (up to 150 oC) and the energy effects of its decomposition are low up to 600 oC. The product may be used in numerous applications – catalysis, hydrogen storage and as an admixture component in aerosol fire suppression systems.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
Rozsah stran:
ISSN: 2250-2459
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (IČO: 70565813)
Dodavatel: MV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MV0-70565813/01:1
Kontrolní kód: [E04E0E6F67B0]