RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70565813:_____/14:#0000382 - Joint Oxidation of Fullerene C60 and Graphite


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70565813:_____/14:#0000382
Název v původním jazyce: Joint Oxidation of Fullerene C60 and Graphite
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Klouda, Karel
Tvůrce: Brabencová, Eliška
Tvůrce: Brádka, Stanislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper describes preparation of products by joint oxidation of graphite and fullerene C60 and it evaluates their properties and structure depending on their mutual weight relations. The characteristics of the products include their ability to form foils, thermal stability (TGA, DSC), identification of functional groups (FT-IR) and morphology (microscopic analysis) of the prepared foils. We have discussed differences in properties of the products and the effect of fullerene quantity on the structure. We have also analyzed effects of the method of foil preparation on its quality, the possibility to combine the foil with nanofibers and the ability to create lamellar fibers by freeze drying.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
Rozsah stran:
ISSN: 2250-2459
Svazek periodika: 2014
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 19
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (IČO: 70565813)
Dodavatel: MV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MV0-70565813/01:1
Kontrolní kód: [7A931C167550]