RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70565813:_____/14:#0000386 - Thermal Stability of Foils Made of Graphene-Oxide and Graphene-Oxide with Fullerene and their Composites with Methylcarboxy Cellulose and With Beta 1,3/1,6 –D –Glucan


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70565813:_____/14:#0000386
Název v původním jazyce: Thermal Stability of Foils Made of Graphene-Oxide and Graphene-Oxide with Fullerene and their Composites with Methylcarboxy Cellulose and With Beta 1,3/1,6 –D –Glucan
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Klouda, Karel
Tvůrce: Brádka, Stanislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This contribution contains data on thermal stability of certain materials whose initial precursor is graphite. Graphite was oxidized separately and in a mixture with fullerene C60. The prepared oxides were processed with vacuum filtration to produce foils and their morphology and thermal stability was described. The graphene oxides reacted with nano-cellulose and ß-glucan to produce composites. The prepared composites in the form of foils were tested for thermal stability and further analyzed e.g. by FT-IR, SEM, etc.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
Rozsah stran:
ISSN: 2250-2459
Svazek periodika: 2014
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4 (10)
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 23
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (IČO: 70565813)
Dodavatel: MV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MV0-70565813/01:1
Kontrolní kód: [9E30B1DEB702]