RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70565813:_____/14:#0000388 - Fullerene C60, graphene-oxide and graphene-oxide foil with fullerene and their bromination


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70565813:_____/14:#0000388
Název v původním jazyce: Fullerene C60, graphene-oxide and graphene-oxide foil with fullerene and their bromination
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Klouda, Karel
Tvůrce: Weisheitelová, Markéta

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A direct reaction with liquid bromine was used to prepare bromofullerene C60Br14-18. The brominated derivative reacted with previously prepared graphene-oxide (hereinafter GO), according to a method described by Hummer. The same method was used to oxidize graphite alone. The prepared graphite fullerene foil was brominated with liquid bromine and the graphene-oxide foil was reacted with bromofullerene. FT-IR analysis of all the obtained products was performed and also TGA analysis to investigate particularly their thermal stability. The brominated products demonstrate lower thermal effects when thermally decomposed which is caused by the retarding ability of bromine.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering
Rozsah stran:
ISSN: 2250-2459
Svazek periodika: 2014
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4/10
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (IČO: 70565813)
Dodavatel: MV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MV0-70565813/01:1
Kontrolní kód: [CE7CFF342009]