RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28110/10:63509396 - Solubility of edible films from amaranth flour enzymatic hydrolysate modified with dialdehyde starch


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28110/10:63509396
Název v původním jazyce: Solubility of edible films from amaranth flour enzymatic hydrolysate modified with dialdehyde starch
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: GM - Potravinářství
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Mokrejš, Pavel
Tvůrce: Hrnčiřík, Josef
Tvůrce: Janáčová, Dagmar
Tvůrce: Vašek, Vladimír
Tvůrce: Čermák, Roman

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The objective of the work was to prepare biodegradable and edible films based on amaranth flour starch-protein hydrolysate and evaluate the effect of chemical and physical modifications on solubility properties of films. Films were prepared by casting a 14 % (w/w) water solution of hydrolysate containing 20 % (per hydrolysate dry matter) glycerol and 0, 1 or 5 % (per hydrolysate dry matter) additions of dialdehyde starch. After thermal exposure of films at 65 or 95 oC (for 6 or 48 hours) film solubility tests were performed in water at 6 or 37 oC. It was found that chemical modification (added dialdehyde starch) and physical modification (thermal exposure) of films allows to markedly altering their water solubility. Results of water solubility tests can serve to practically utilising starch-protein hydrolysate of amaranth flour for producing biodegradable packaging materials (foils, coatings) to be employed in the food industry, cosmetics or agriculture.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 22
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-28110___/01:1
Kontrolní kód: [C4C43EA993D2]