RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28110/11:43865998 - Effect of model flavonolignan on metabolism of warfarin in rats in vitro


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28110/11:43865998
Název v původním jazyce: Effect of model flavonolignan on metabolism of warfarin in rats in vitro
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Tunková, Alena
Tvůrce: Anzenbacherová, Eva
Tvůrce: Jančová, Petra
Tvůrce: Křen, Vladimír
Tvůrce: Anzenbacher, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Warfarin, a known anticoagulant, was initially marketed as a rodenticide. Warfarin was found to be effective and relatively safe in prevention of thrombosis and embolism. Several forms of liver microsomal cytochrome P450 (CYP) are known to metabolize warfarin. Hydroxylation of warfarin in rats is mainly catalyzed by enzymes of CYP2C, CYP2B, CYPIA, and CYP3A subfamilies. Five primary metabolites were identified as 4'-hydroxywarfarin, 6-hydroxywarfarin, 7-hydroxywarfarin, 8 -hydroxywarfarin, and 1O-hydroxywarfarin. Inhibitory properties of silybin on 7-hydroxylation of warfarin (CYP2C9) using human liver microsomes and a recombinant CYP2C9 enzyme is known. Warfarin interactions lead to difficulties with titration of a right dose of this drug. A typical flavonolignan, silybin (main component of silymarin), was chosen in this study to evaluate its possible effect on warfarin metabolism in male rats in vitro. The HPLC method for determination of metabolism of warfarin in rats in vitro was introduced. Silybin has hepatoprotective properties and possibly is also a potential anticancer agent. Silybin was tested for its ability to inhibit the activities of human Iiver microsomal CYP. The results have shown the inhibition of activity of CYPlA2 (IC50 220 μM), CYP2CS (IC50 250 μM), CYP2C9 (IC50 50 μM) and CYP3A4 (IC50 34 μM). Results have shown that silybin does not prominently interfere with warfarin metabolism. In other words, it causes an inhibiton of formation of hydroxymetabolites of warfarin, e,g. 4' –hydroxywarfarin by 25% only, and 7-hydroxywarfarin by 20%. Silybin hence should be taken as a relatively safe drug whose metabolism does not interfere significantly with major CYP-catalyzed routes of warfarin biotransformation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 2
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-28110___/01:1
Kontrolní kód: [5770B3BF3EA1]