RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28110/12:43868023 - Processing of Keratin Waste of Meat Industry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28110/12:43868023
Název v původním jazyce: Processing of Keratin Waste of Meat Industry
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CD - Makromolekulární chemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Mokrejš, Pavel
Tvůrce: Hrnčiřík, Josef
Tvůrce: Janáčová, Dagmar
Tvůrce: Svoboda, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Chicken feathers were processed through hydrolysis in two stages and breakdown efficiency was monitored by factor tests. In the first stage, feathers were incubated in an environment of 0.1 % or 0.3 % aqueous solution of KOH (ratio 1:50) for 24 h at 70 degrees C. After adapting pH level to 9, action by proteolytic enzyme polarzyme 12 T (1-5 %, w/w) at temperature 30-50 degrees C broke down the feathers in 4-8 h into keratin hydrolyzate. Hydrolysis of feathers in environment of 0.1 % KOH is quite low (max. 20%). In an environment of 0.3 % KOH the hydrolysis efficiency is more than four-fold. At upper limits of factors under study (8 h hydrolysis at 50 degrees C with 5 % addition of enzyme) 88.7 % feathers were degraded. Test results confirmed that applying proteolytic enzyme polarzyme 12 T achieved efficiency of chicken feather degradation similar to formerly used enzyme Savinase Ultra 16 L.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 24
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-28110___/03:3
Kontrolní kód: [DBCC9B444AC6]