RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28120/12:43868659 - Specifics of the Activity-Based applications in hospital management


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28120/12:43868659
Název v původním jazyce: Specifics of the Activity-Based applications in hospital management
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Popesko, Boris

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Paper analyses the specifics of the application of Activity-Based Costing method in hospital management. Primary objective of the paper is to outline the methodology of the ABC application in hospitals. First part of the paper analyzes the ways of ABC implementation in published foreign studies. Second part describes the individual steps in ABC application a discusses the differences in the application procedures between the manufacturing and hospital organization.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Technics Technologies Education Management (TTEM)
Rozsah stran:
ISSN: 1840-1503
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7/8
Stát vydavatele periodika: BA - Bosna a Hercegovina
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta managementu a ekonomiky (IČO: 70883521)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MZ0-28120___/01:1
Kontrolní kód: [83BEAA4DAA27]