RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28120/14:43871491 - Social Responsibility, Ethics & Satisfaction in the Banking Business. A case study from the Slovak and Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28120/14:43871491
Název v původním jazyce: Social Responsibility, Ethics & Satisfaction in the Banking Business. A case study from the Slovak and Czech Republic
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Belás, Jaroslav
Tvůrce: Chochoľáková, Anna
Tvůrce: Paulík, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The concepts of CSR and ethics in business are not new, but they are now becoming particularly relevant because the crisis has significantly highlighted the need for the integration of moral principles in the business. Knowledge of business practices shows that the acceptance of moral principles in business is not integrated into the management decisions of firms. We tried to find out if CSR and the business ethics are myth or reality?
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Social Responsibility, Ethics & Satisfaction in the Banking Business. A case study from the Slovak and Czech Republic
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 120
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta managementu a ekonomiky (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-28120___/02:2
Kontrolní kód: [176A6CCDA344]