RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28120/14:43871564 - Can business-to-Consumer electronic commerce be a game-changer in Anglophone West African countries? Insights from secondary data and consumers' perspectives


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28120/14:43871564
Název v původním jazyce: Can business-to-Consumer electronic commerce be a game-changer in Anglophone West African countries? Insights from secondary data and consumers' perspectives
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Nabareseh, Stephan
Tvůrce: Osakwe, Christian Nedu

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Business-to-Consumer electronic commerce (B2C eCommerce) is transforming business all over the world and significantly increasing the GDPs of several economies. The upsurge of B2C eCommerce in developing countries has been rather slow. Sub-Saharan African economies have been hugely affected by the slow pace of B2C eCommerce adoption. Countries in the Anglophone block of West Africa have their first share of obstacles narrowing their full uptake of B2C eCommerce. This paper (1) reviews the basic features of electronic requirements found in Anglophone West African countries that affect the development of B2C eCommerce, (2) assesses some aspects of how B2C eCommerce could lead to free trade activities and (3) proffers areas of concentration to promote B2C eCommerce activities in the sub-region. The paper carefully analyses secondary data on Anglophone West African countries and primary data collected from citizens of the two influential Anglophone countries, Ghana and Nigeria.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: World Applied Sciences Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1991-6426
Svazek periodika: 30
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: AE - Stát Spojené arabské emiráty
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta managementu a ekonomiky (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-28120___/02:2
Kontrolní kód: [64FD9C19F54C]