RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28120/14:43871899 - Applying the activity-based costing method to calculate the cost of hospitalization in the ent department


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28120/14:43871899
Název v původním jazyce: Applying the activity-based costing method to calculate the cost of hospitalization in the ent department
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Popesko, Boris
Tvůrce: Novák, Petr
Tvůrce: Světlík, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Background: this study focuses on applying advanced cost management methods in hospital management. This paper presents how to calculate the true cost of medical services and determines the cost variability between the different types of hospitalization within the ENT department of a regional hospital. Methods: study was undertaken in the ENT department of the Czech regional hospital during the spring of 2013. The objective of the study is to present a method for calculating the different forms of hospitalization using the activity-based costing approach. Case study research was conducted, and data was gathered from various sources, such as bookkeeping entries, the hospital’s IT system, etc. Results: the first part of the paper details issues concerning the cost management of the hospital, and describes challenges associated with accurately calculating costs in hospital organizations. The second part of the paper presents the case study conducted on such hospitalization cost calculation. Four types of hospitalization were identified within the study, including planned conventional hospitalization and acute surgical hospitalization. The main objective of the study is to analyse and identify the most accurate cost allocation principles on order to determine the true costs of individual forms of hospitalization; Conclusions: calculating the true cost of such forms of hospitalization could result in, for example, better management of activities, cost reduction, estimating the cost of patients and other information vital to management decision-making.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Technics Technologies Education Management (TTEM)
Rozsah stran:
ISSN: 1840-1503
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: BA - Bosna a Hercegovina
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta managementu a ekonomiky (IČO: 70883521)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MZ0-28120___/01:1
Kontrolní kód: [2C265980202E]