RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28140/12:43868933 - Steganalysis by means of Artificial Neural Networks: Steganography detection in JPEG files by means of Artifical Neural Networks using Huffman coding


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28140/12:43868933
Název v původním jazyce: Steganalysis by means of Artificial Neural Networks: Steganography detection in JPEG files by means of Artifical Neural Networks using Huffman coding
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Hološka, Jiří
Tvůrce: Komínková Oplatková, Zuzana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book is focused on the revealing of hidden information present in multimedia files, mainly in pictures. This hidden information (messages) is coded in by means of steganography, which is an additional method of cryptography. Steganography provides better security for messages and the detection of such a message is not easy. The main goal of this research is a classification by means of artificial neural networks aimed at reducing false positive classification results to a minimum. To accomplish the main goal, a new model of image pre-processing was proposed. This pre-processing model is based on the Huffman coding, which is the main part of the lossless compression algorithm used in JPEG images. The Huffman coding can be easily transformed into the training sets for the artificial neural network, which is used as a classifier. The type of used artificial neural network was feed forward with supervision and Levenberg-Marquardt training algorithm. The results from performed simulations proved that neural networks are capable of solving such a complex tasks and the border the error in classification was under 1% which is classified as a suitable and powerful tool for steganalysis.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Steganalysis by means of Artificial Neural Networks: Steganography detection in JPEG files by means of Artifical Neural Networks using Huffman coding
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 132
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-28140___/02:2
Kontrolní kód: [20DF9E92A678]