RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28140/13:43870016 - Modification of polymer properties by irradiation properties of thermoplastic electromer after radiation cross-linking


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28140/13:43870016
Název v původním jazyce: Modification of polymer properties by irradiation properties of thermoplastic electromer after radiation cross-linking
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JP - Průmyslové procesy a zpracování
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Maňas, Miroslav
Tvůrce: Maňas, David
Tvůrce: Staněk, Michal
Tvůrce: Mizera, Aleš
Tvůrce: Ovsík, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Radiation processing involves the use of natural or manmade sources of high energy radiation on an industrial scale. The principle of radiation processing is the ability of high energy radiation to produce reactive cations, anions and free radicals in materials. The industrial applications of the radiation processing of plastics and composites include polymerization, cross-linking, degradation and grafting. Radiation processing involves mainly the use of either electron beams from electron accelerators or g-radiation from cobalt-60 sources. The TPE-E thermoplastic elastomer tested exhibited significant changes in temperature stability and mechanical properties after irradiation. From this point of view, there may be new applications in areas with service temperatures higher than their former melting point. This study compared the temperature stability and mechanical properties of irradiated and non-irradiated TPE-E.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 25
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta aplikované informatiky (IČO: 70883521)
Dodavatel: MPO
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MPO-28140___/01:1
Kontrolní kód: [58269711752E]