RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28610/10:63509222 - CoulArray Detector as a Tool for Estimation of Acute Toxicity of Silver(I) Ions


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28610/10:63509222
Název v původním jazyce: CoulArray Detector as a Tool for Estimation of Acute Toxicity of Silver(I) Ions
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Zitka, Ondřej
Tvůrce: Huska, Dalibor
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Horna, Aleš
Tvůrce: Beklova, Miroslava
Tvůrce: Svobodova, Zdenka
Tvůrce: Kizek, Rene

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Biochemical markers suitable for monitoring of environmental pollution as well as for protecting of human health are searching. In this study, the effect of silver(I) ions on guppy fishes (Poecilia reticulata) was investigated. For this purpose, we employed hyphenated technique of high performance liquid chromatography coupled with multichannel CoulArray electrochemical detector. Content of cysteine in fishes treated with 0.5 and/or 1 mu g/l of silver(I) ions was 290 and/or 240 ng/g at the end of seven day long treatment. Reduced and oxidized glutathione were also determined. The enhance in GSSG content accompanied by decrease in GSH content confirms our hypothesis on increasing risk of oxidative stress in fishes due to treatment with silver(I) ions. In addition, we attempted to gain more information about health state of animals exposed to heavy metals from chromatograms measured by CoulArray detector. We counted areas of all signals detected up to 30 minutes in chromatograms of tissues from fishes t
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-28610___/01:1
Kontrolní kód: [2767A3F16943]