RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28610/11:43865596 - Trichloroethylene Degradation by Two Phenol Utilizing Strains of Comamonas testosteroni


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28610/11:43865596
Název v původním jazyce: Trichloroethylene Degradation by Two Phenol Utilizing Strains of Comamonas testosteroni
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EE - Mikrobiologie, virologie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Růžička, Jan
Tvůrce: Dvořáčková, Marie
Tvůrce: Koutný, Marek

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Environmental isolate Comamonas testosteroni RF2 and its derivative strain VM obtained by random chemical mutagenesis were tested for their capacity to degradation of trichloroethylene. Both strains were able to grow on lactate and phenol in the presence of trichloroethylene at concentrations from 0.8-50 mg/L and in the state of resting cells they were able to degrade trichloroethylene during ca. 22-24 h. Trichloroethylene degradation by both strains led to more than 95 % mineralization of chlorine. However, VM culture produced significantly higher amount of trichloroacetic acid (3.4 mol %) than maternal strain RF2 (0.15 mol %). Using lactate as the substrate and phenol as the inducer, it was possible to realize three consequent cycles of trichloroethylene degradation by strain RF2 under growing condition, with substantial regeneration of its degradation capacity.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 23
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-28610___/01:1
Kontrolní kód: [141BB879CFD3]