RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/70883521:28610/14:43871809 - Characterization of keratin hydrolyzates prepared from sheep wool


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/70883521:28610/14:43871809
Název v původním jazyce: Characterization of keratin hydrolyzates prepared from sheep wool
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CD - Makromolekulární chemie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Mokrejš, Pavel
Tvůrce: Krejčí, Ondřej
Tvůrce: Sukop, Svatopluk
Tvůrce: Svoboda, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Preparation of keratin hydrolyzates through alkaline-enzymatic hydrolysis was already described earlier. Employment of hydrolyzates in practice requires knowledge of their composition, thermal stability and molecular weight. The aim of this contribution is to determine molecular weight of keratin hydrolyzates (prepared from sheep wool). Molecular weight (Mw) of keratin hydrolyzates was determined by SDS-PAGE (sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis). Selection of hydrolysis conditions allows to prepare hydrolyzates with predominant share of low-molecular fractions, intermediate-molecular fractions or high-molecular fractions. Optimal conditions for preparing keratin hydrolyzates are as follows: in 1ststage of hydrolysis, acting on wool with 0.6% KOH at 90 °C for 48 h; in 2ndstage of hydrolysis, adding 1% (w/w) proteolytic enzyme Savinase 6 T and stirring at 40°C for 24 h. Under these conditions, breakdown efficiency is 63% and a hydrolyzate is prepared containing 11.5% N, 14.9% ash, 2.58% sulphur and a high portion of intermediate- and high-molecular fractions which is comparable in quality to technical gelatine. Keratin hydrolyzate can be employed, for example, to produce wrapping materials (films, coatings, encapsulates).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 26
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 19
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 5
DOI: 10.14233/ajchem.2014.16480

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Univerzitní institut (IČO: 70883521)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-28610___/01:1
Kontrolní kód: [6932929E0E9B]