RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/75010330:_____/09:00008396 - Validation of QSAR models for legislative purposes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/75010330:_____/09:00008396
Název v původním jazyce: Validation of QSAR models for legislative purposes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FP - Ostatní lékařské obory
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Tichý, Miloň
Tvůrce: Rucki, Marián

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: OECD principles of validation of Quantitative Structure - Activity Relationships (QSAR) models for legislative purposes are given and explained. Reasons of their origination and development, like system REACH, are described. A basic impulse has come from some OECD countries followed by all (almost) other countries of the world.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze (IČO: 75010330)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MZ0-75010330/01:1
Kontrolní kód: [B4372FE1BEE3]