RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/75010330:_____/10:00009034 - Toxicity of perfluorinated carboxylic acids for aquatic organisms


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/75010330:_____/10:00009034
Název v původním jazyce: Toxicity of perfluorinated carboxylic acids for aquatic organisms
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: FP - Ostatní lékařské obory
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Tichý, Miloň
Tvůrce: Valigurová, R.
Tvůrce: Čabala, R.
Tvůrce: Uzlová, Rút
Tvůrce: Rucki, Marián

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Toxicity of perfluorinated carboxylic acids with carbon chain C8 to C12 were tested with oligochaeta Tubifex tubifex. Toxicity was evaluated as the exposure time ET50 from onset of damage of the oligochaeta in saturated aqueous solutions. No statistically significant difference was found among the C8, C9 and C12 acids. No acute toxicity measured in the three-minute test was observed in any case.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze (IČO: 75010330)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-75010330/01:1
Kontrolní kód: [0480CEBFE9D3]