RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/75010330:_____/10:00009035 - Extrapolation of toxic indices among test objects


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/75010330:_____/10:00009035
Název v původním jazyce: Extrapolation of toxic indices among test objects
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DN - Vliv životního prostředí na zdraví
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Tichý, Miloň
Tvůrce: Rucki, Marián
Tvůrce: Roth, Zdeněk
Tvůrce: Hanzlíková, Iveta
Tvůrce: Vlková, Alena
Tvůrce: Tumová, Jana
Tvůrce: Uzlová, Rút

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Oligochaeta Tubifex tubifex, fish fathead minnow (Pimephales promelas), hepatocytes isolated from rat liver and ciliated protozoan are absolutely different organisms and yet their acute toxicity indices correlate. Correlation equations for special effects were developed for a large heterogeneous series of compounds. Knowing those correlation equations and their statistic evaluation, one can extrapolate the toxic indices.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze (IČO: 75010330)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MZ0-75010330/03:2
Kontrolní kód: [A689347BC716]