RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV:J13/94:113100241 - Penetrace Coxackie B3 viru do krysích kardiocytů mění signální systém pro adenylátcyklasu


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV:J13/94:113100241
Název v původním jazyce: Penetrace Coxackie B3 viru do krysích kardiocytů mění signální systém pro adenylátcyklasu
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk:
Obor: EE - Mikrobiologie, virologie
Rok uplatnění: 1994
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Novotný, Jiří
Tvůrce: Kvapil, Petr
Tvůrce: Svobodová, Jaroslava
Tvůrce: Cello, J.
Tvůrce: Ransnas, Lennart

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce:
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Biomedical Research
Rozsah stran: 213;221
ISSN: 0388-6107
Svazek periodika: 15
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 0
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 1998
Systémové označení dodávky dat: RIV/1998/MSM/MSM8MG0/1:2
Kontrolní kód: [F46356BE0A0D]