RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11320/12:10195204 - Cluster storage for COMPASS tokamak


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11320/12:10195204
Název v původním jazyce: Cluster storage for COMPASS tokamak
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Pisacka, J.
Tvůrce: Hron, M.
Tvůrce: Janky, Filip
Tvůrce: Panek, R.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The COMPASS tokamak is expected to produce several gigabytes of data per shot in near future. A new storage system is needed to accommodate and access all the data. It should be scalable, fault-tolerant, and parallel. It should not be based on proprietary solutions-to maintain independence from hardware and software manufacturers and preferably it should be built on inexpensive commodity hardware. One of the promising distributed parallel fault-tolerant file systems, GlusterFS, was selected for testing. The aim of the work was to make initial tests of a particular small GlusterFS setup to confirm its aptitude for the COMPASS storage system. Aggregated reading throughput from multiple NFS clients was one of the most important figures that were benchmarked, it scaled well with the number of clients, starting just above 60 MiB/s(1) for 1 client and going slightly over 300 MiB/s for 6 clients.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Fusion Engineering and Design
Rozsah stran:
ISSN: 0920-3796
Svazek periodika: 87
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: NL - Nizozemsko
Počet stran výsledku: 4
DOI: 10.1016/j.fusengdes.2012.09.006

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11320___/01:1
Kontrolní kód: [75A2284AFA47]