RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61389021:_____/12:00386246 - On Use of Semiconductor Detector Arrays on COMPASS Tokamak


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61389021:_____/12:00386246
Název v původním jazyce: On Use of Semiconductor Detector Arrays on COMPASS Tokamak
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 12
Počet domácích tvůrců: 8
Tvůrce: Weinzettl, Vladimír
Tvůrce: Imríšek, Martin
Tvůrce: Havlíček, Josef
Tvůrce: Mlynář, Jan
Tvůrce: Naydenkova, Diana
Tvůrce: Háček, Pavel
Tvůrce: Hron, Martin
Tvůrce: Janky, Filip
Tvůrce: Sarychev, D.
Tvůrce: Berta, M.
Tvůrce: Bencze, A.
Tvůrce: Szabolics, T.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Semiconductor detector arrays are widely used in high-temperature plasma diagnostics. They have a fast response, which allows observation of many processes and instabilities in tokamaks. In this paper, there are reviewed several diagnostics based on semiconductor arrays as cameras, AXUV photodiodes (referred often as fast “bolometers) and detectors of both soft X-rays and visible light installed on the COMPASS tokamak recently. Fresh results from both spring and summer campaigns in 2012 are introduced. Examples of the utilization of the detectors are shown on the plasma shape determination, fast calculation of the radiation center, two-dimensional plasma radiation tomography in different spectral ranges, observation of impurity inflow, and also on investigation of MHD activity in the COMPASS tokamak discharges.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: World Academy of Science, Engineering and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2010-376X
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 71
Stát vydavatele periodika: AE - Stát Spojené arabské emiráty
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (IČO: 61389021)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-61389021/02:2
Kontrolní kód: [94D87EB74C0E]