RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61389021:_____/13:00396517 - Power supplies for plasma column control in COMPASS tokamak


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61389021:_____/13:00396517
Název v původním jazyce: Power supplies for plasma column control in COMPASS tokamak
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 12
Počet domácích tvůrců: 11
Tvůrce: Havlíček, Josef
Tvůrce: Hauptmann, R.
Tvůrce: Peroutka, Oldřich
Tvůrce: Tadros, Momtaz
Tvůrce: Hron, Martin
Tvůrce: Janky, Filip
Tvůrce: Vondráček, Petr
Tvůrce: Cahyna, Pavel
Tvůrce: Mikulín, Ondřej
Tvůrce: Šesták, David
Tvůrce: Junek, Pavel
Tvůrce: Pánek, Radomír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The main magnetic fields in COMPASS – i.e. The Toroidal, Magnetising, Equilibrium, and Shaping Fields – are created by a set of four corresponding thyristor power supplies controlled in a 0.5 ms loop.The plasma position has to be controlled both radially and vertically by two additional magnetic fields provided by two fast amplifiers (FAs) based on MOSFET technology, each supplying 100 V and up to 5 kA.Currently, an ongoing project aims at ELM triggering by fast changes of the vertical position of the plasma column, also referred to as vertical kicks. For this purpose, a new Vertical Kicks Power Supply (VKPS) capable of quick change of vertical plasma position is being constructed. This power supply should operate at up to 1.2 kV with switching frequency up to 5 kHz. It is designed as a H-bridge but based on IGBT transistors which can be operated at higher voltages than MOSFETs.We focus on the FAs and VKPS engineering design and required output parameters.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Fusion Engineering and Design
Rozsah stran:
ISSN: 0920-3796
Svazek periodika: 88
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9-10
Stát vydavatele periodika: CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku: 6
DOI: 10.1016/j.fusengdes.2013.02.040

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (IČO: 61389021)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-61389021/01:1
Kontrolní kód: [E32D1580206C]