RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61389021:_____/14:00428443 - Overview of the COMPASS CODAC system


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61389021:_____/14:00428443
Název v původním jazyce: Overview of the COMPASS CODAC system
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 21
Počet domácích tvůrců: 11
Tvůrce: Hron, Martin
Tvůrce: Janky, Filip
Tvůrce: Pipek, Jan
Tvůrce: Sousa, J.
Tvůrce: Carvalho, B. B.
Tvůrce: Fernandes, H.
Tvůrce: Vondráček, Petr
Tvůrce: Cahyna, Pavel
Tvůrce: Urban, Jakub
Tvůrce: Papřok, Richard
Tvůrce: Mikulín, Ondřej
Tvůrce: Aftanas, Milan
Tvůrce: Pánek, Radomír
Tvůrce: Havlíček, Josef
Tvůrce: Fortunato, J.
Tvůrce: Batista, A.J.N.
Tvůrce: Santos, B. A.
Tvůrce: Duarte, A.
Tvůrce: Pereira, T.
Tvůrce: Valcárcel, D.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This overview of the Control, Data Acquisition, and Communication system (CODAC) at the COMPASS tokamak includes the hardware set-up, software implementation, and communication tools. The diagnostics and the data acquisition are tailored for high spatial and temporal resolution required by the COMPASS physics programme, which aims namely at studies of the plasma edge, pedestal, and Scrape-off-Layer (SOL). Studies of instabilities and turbulence are also an integral part of the programme. Therefore, the data acquisition consists of more than 1000 channels, sampled at rates from 500 kS/s up to 2 GS/s. Presently, the feedback system controls the plasma position and shape, plasma current, and density. The feedback control runs within the Multi-threaded Application Real-Time executor (MARTe) framework with two threads, a 500 microseconds cycle to control slow systems and a 50 microseconds cycle to control the fast feedback power supplies for plasma position control.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Fusion Engineering and Design
Rozsah stran:
ISSN: 0920-3796
Svazek periodika: 89
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku: 9
DOI: 10.1016/j.fusengdes.2013.09.010

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (IČO: 61389021)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-61389021/02:2
Kontrolní kód: [7165EDC95026]