RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61389021:_____/14:00430252 - Integrated Data Acquisition, Storage, Retrieval and Processing Using the COMPASS DataBase (CDB)


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61389021:_____/14:00430252
Název v původním jazyce: Integrated Data Acquisition, Storage, Retrieval and Processing Using the COMPASS DataBase (CDB)
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Urban, Jakub
Tvůrce: Pipek, Jan
Tvůrce: Hron, Martin
Tvůrce: Janky, Filip
Tvůrce: Papřok, Richard
Tvůrce: Peterka, Matěj
Tvůrce: Duarte, A. S.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We present a complex data handling system for the COMPASS tokamak. The system, called CDB (COMPASS DataBase), integrates different data sources as anassortment of data acquisition hardware and software from different vendors is used. Based on widely available open source technologies wherever possible, CDB is vendor and platform independent andit can be easily scaled and distributed. The data is directly stored and retrieved using a standard NAS, hence independent of the particular technology; the description of the data(the metadata) is recorded in a relational database. Database structure is general and enables the inclusionof multi-dimensional data signals in multiple revisions (no data is overwritten). This design is inherently distributed as the work is off-loaded to the clients. CDB is implemented in Python language; bindings for Java, C/C++, IDL and Matlab are provided. An automated data post-processingserver is a part of CDB.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Fusion Engineering and Design
Rozsah stran:
ISSN: 0920-3796
Svazek periodika: 89
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku: 5
DOI: 10.1016/j.fusengdes.2014.03.032

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (IČO: 61389021)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-61389021/02:2
Kontrolní kód: [0340E80E25F3]