RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/61389021:_____/14:00436059 - Upgrade of the COMPASS tokamak real-time control system


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/61389021:_____/14:00436059
Název v původním jazyce: Upgrade of the COMPASS tokamak real-time control system
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BL - Fyzika plasmatu a výboje v plynech
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 13
Počet domácích tvůrců: 9
Tvůrce: Janky, Filip
Tvůrce: Havlíček, Josef
Tvůrce: Batista, A.J.N.
Tvůrce: Kudláček, Ondřej
Tvůrce: Seidl, Jakub
Tvůrce: Neto, A. C.
Tvůrce: Pipek, Jan
Tvůrce: Hron, Martin
Tvůrce: Mikulín, Ondřej
Tvůrce: Duarte, A. S.
Tvůrce: Carvalho, B. B.
Tvůrce: Stöckel, Jan
Tvůrce: Pánek, Radomír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The COMPASS plasma control system is based on the MARTe real-time framework. Thanks to MARTe modularity and flexibility new algorithms have been developed for plasma diagnostic (plasma position calculation), control (shaping field-control), and protection systems (central solenoid protection). Moreover, the MARTe framework itself was modified to broaden the communication capabilities via Aurora. This paper presents the recent upgrades and improvements made to the COMPASS real-time plasma control system, focusing on the issues related to precision of the real-time calculations, and discussing the improvements in terms of discharge parameters and stability. In particular, the new real-time system has given the possibility to analyze and to minimize the transport delays of each control loop.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Fusion Engineering and Design
Rozsah stran:
ISSN: 0920-3796
Svazek periodika: 89
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku: 9
DOI: 10.1016/j.fusengdes.2013.12.042

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. (IČO: 61389021)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-61389021/02:2
Kontrolní kód: [F23F3D13A4AA]