RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/67985840:_____/15:00440693 - A lower bound on deterministic online algorithms for scheduling on related machines without preemption


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/67985840:_____/15:00440693
Název v původním jazyce: A lower bound on deterministic online algorithms for scheduling on related machines without preemption
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BA - Obecná matematika
Rok uplatnění: 2015
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Ebenlendr, Tomáš
Tvůrce: Sgall, J.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We consider one-by-one online scheduling on uniformly related machines. The input is a sequence of machines with different speeds and a sequence of jobs with different processing times. The output is a schedule which assigns the jobs to the machines; the completion time of a machine is the sum of the processing times of jobs assigned to it divided by its speed. The objective is to minimize the maximal completion time. The jobs arrive one by one and each has to be assigned to one machine immediately and irrevocably without the knowledge of the future jobs. We prove a new lower bound of 2.564 on the competitive ratio of deterministic online algorithms for this problem, improving the previous lower bound of 2.438.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Theory of Computing Systems
Rozsah stran:
ISSN: 1432-4350
Svazek periodika: 56
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 9
DOI: 10.1007/s00224-013-9451-6

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Matematický ústav AV ČR, v. v. i. (IČO: 67985840)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-AV0-67985840/02:2
Kontrolní kód: [01CF23513A64]